Zemin Ses Yalıtımı

Evlerde, İşyerlerinde, Fabrikalarda zeminden kaynaklanan ses ve titreşimlerin giderilmesi için uygulanan ses yalıtım ve izolasyon uygulamalarına denir.Özellikle Gürültünün ve titreşimin yogun oldugu fabrarika ve atölyelerde uygulanmaktadır. Zemin ses yalıtımlı mekanlara huzur gelir

Ses Yalıtım Ve İzolasyonun Önemi :Yaşam alanlarımızı yaşanabilir kılmaktır.
Gürültü Kontrolü : Kişileri gürültüden korunmak için alınabilecek önlemlerin tümüne gürültü kontrolü denir. Gürültü kontrolü genel de üç şekilde sağlanabilir.Gürültü Kontrolü hacimsel olarak,zemin ,duvar ve tavan olarak bir bütün şeklinde degerlendirmek gerekir.

  • Gürültüyü kaynağında azaltmak.
  • Gürültüyü yayılma alanında azaltmak. (Kaynakla alıcı arasındaki yolda)
  • Gürültünün algılandığı noktada (alıcıda) önlemler almak.

Temel kural:Olanak varsa gürültünün kaynakta azaltılmasıdır. Böylece , kaynağın gürültüsünden tüm çevre korunmuş olur. İkinci olarak, genellikle gürültünün yayılma alanında azaltılması düşünülmelidir. Her iki yolunda yarar sağlayamadığı yada yeterince etkili olmadığı ( ekonomik olmadığı) durumlarda , gürültü algılandığı noktada (alıcıda) azaltılmalıdır. Burda Önemli olan dogru uygulama teşhisi ve dogru malzeme seçimidir.
Tabiki bir profosyonol bir yardıma başvurmanız şart . Albayrak Akustik olarak , inovasyon çalışmalarımızı ses yalıtım ve akustikte geliştirmekteyiz.
Kaynakta yayılma ,gürültünün algılandığı yerde gürültü kontrollerinin ne gibi yöntemlerle sağlanacağı kısaca aşağıda verilir;Detaylı teknik veriler için uzman ekiplerimizden destek alabilirsiniz.

Çınlama Süresi:Hacim içinde faaliyette olan bir ses kaynağının susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süreye çınlama süresi denir. Çok uzun çınlama süresi konuşmayı daha az anlaşılır, müziği ahenksiz kılar. Kısa bir çınlama süresi ise konuşmayı boğar, müzik sesini zayıf ve kesik kılar. Çınlama süresi odanın hacmine ve toplam yutuculuğuna bağlıdır.Eko: Bütünü ayrı işitildikten sonra çok yüksek ve çok uzun gelen orijinal sesin tekrarıdır. Arka duvar ses yayıcı veya ses emici yapıldığı takdirde eko meydana gelmez. Arka duvardan başka diğer duvarlarda eko yapabilir.Ses yankılanma ve ışınsallığın yanı sıra titreşim olarakta aktarılmaktadır.

Kaynakta yayılma ,gürültünün algılandığı yerde gürültü kontrollerinin ne gibi yöntemlerle sağlanacağı kısaca aşağıda verilir;Detaylı teknik veriler için uzman ekiplerimizden destek alabilirsiniz.Ses Yalıtım ve zemin titreşim giderci uygulama esasları aşşagıda belirtilen şekildedir.

  1. Kaynakta gürültü kontrolü sağlamanın başlıca yolları şunlardır:
    1. Kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak.
    2. Kaynak ile sesi yayan yüzey arasında yalıtım sağlamak.
    3. Yüzeyi ses yaymasını azaltmak.

Bunları sağlayabilmek için uygulanabilecek bazı yöntemler şunlardır:
Planlama ve bakım ile gürültünün kontrol edilmesi.Susturucuların kullanılması.

[irp posts=”4606″ name=”Akustik Ses Yalıtımı”]

Kaynağın ses yalıtıcı ve yutucu malzeme ile kaplanması.Titreşim yalıtımı.Titreşen yüzeylerin, titreşim sönümleyici malzemeyle kaplanması.
Gürültü kaynağının kapalı hücreler içine alınması.Kaynakta malzeme ve tasarım değişikliği yapılması.
B. Yayılma alanında gürültüyü kontrol etmenin başlıca yolları şunlardır:
Gürültü kaynağının bulunduğu bölgenin ses yalıtıcı malzemeyle ayrılması.Ses bariyerleri kullanılması.
Gürültünün yayılma alanında kontrolü ( duvar, tavan vb. yüzeylerin ses yutucu malzeme ile kaplanması )
C. Gürültünün algılandığı yerde kontrolü ise;Gürültüden etkilenen kişi veya kişileri, yada ses yalıtımı sağlanmış bölgelere alarak yada kulak koruyucuları kullandırarak gürültüden korunmayı içerir.Bu yöntemle gürültü azaltılmamakta, fakat kişiler gürültüden korunmaktadır.

Zemin Ses Yalıtımı Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin 0 (216) 487 00 61 ‘den Bizlere Ulaşabilirsiniz.